ακόμα βρέχει_
βρέχει_ (at Δράμα)
πιο κοντά στο γκρι, ξανά_
πιο κοντά στο γκρι, ξανά_
παρένθεση_
στο πλάι_
latergram_
ghosts_
victim of voyeurism_
χρυσή τομή_ #exploring_thessaloniki
…_
βόλτα_